Privacy & cookies

Hoe gebruiken wij uw informatie?

Bij LM Information Delivery zijn we ons ervan bewust dat uw persoonlijke privacy een serieuze en belangrijke aangelegenheid is. Wij willen er dan ook alles aan doen om uw privacy op het internet, binnen de context van de huidige wetgeving in Nederland, te beschermen.

In deze privacy-verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Door gebruik te maken van de website van LM Information Delivery stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie, zoals omschreven in deze verklaring. Hoewel de verklaring ontwikkeld is met het oog op mogelijke wijzigingen in internettechnologie, is deze onderhevig aan verandering. Wijzigingen worden alleen op deze pagina bekendgemaakt.

De verwerking van persoonlijke gegevens wordt gereguleerd door de Wet bescherming persoonsgegevens 2000. Individuele verzoeken voor toegang tot eigen, persoonlijke informatie in het bezit van Information Delivery kunnen via e-mail worden ingediend:

Welke informatie wordt verzameld?

Om de website van LM Information Delivery te gebruiken is het op dit moment niet nodig dat u zich registreert of dat u persoonlijke informatie verstrekt. Bezoekers van onze website staan alleen op vrijwillige basis persoonlijke informatie af.

In sommige gevallen kunnen wij u vragen om beperkte persoonlijke informatie te verstrekken om deel te nemen aan bepaalde diensten, zoals bijvoorbeeld bij de registratie voor een LibNet-training. Wij vragen u dan bijvoorbeeld om uw naam, titel, uw organisatie, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De informatie kan elektronisch of handmatig worden opgeslagen door LM Information Delivery.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt voor het (efficiënter) laten functioneren van websites en het verstrekken van informatie aan de eigenaren van de website.

De website van LM Information Delivery maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe onze website wordt gebruikt. De cookies van Google Analytics slaan informatie op, in anonieme vorm, zoals waar de gebruikers vandaan komen (zoekmachine, directe link enz.), welke pagina’s bezocht zijn en hoeveel tijd de gebruikers op iedere pagina hebben doorgebracht. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren en toe te zien op het succes van de genomen verbeteringsmaatregelen. Ga naar Google's privacy policy webpage voor meer informatie over deze cookies.

Als u geen enkele website wilt toestaan uw informatie voor Google Analytics te gebruiken, gaat u naar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt ook de volgende links gebruiken om te bekijken hoe u de instellingen van uw browser zo kunt wijzigen dat cookies deze gegevens niet opslaan:

U kunt eventueel ook naar http://www.allaboutcookies.org gaan als u advies wilt over hoe u dit kunt doen. Op deze website vindt u meer informatie over cookies en het beheer ervan.

Wij houden ook het aantal bezoekers bij via een zgn. tracking cookie, ingesteld door Monet CMS. Tenslotte gebruiken wij een klein bestand om uw bezoek aan onze website te veraangenamen.  

Wat doen wij met de informatie?

Alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt alleen gebruikt voor de door ons aangegeven doeleinden op het moment waarop wij u om de informatie verzoeken. Wij verkopen of verhandelen uw persoonlijke informatie niet en geven deze niet ter inzage aan derden. Wij geven uw informatie niet aan bedrijven die zich toeleggen op direct marketing of andere, soortgelijke organisaties.

Persoonlijke informatie die u verstrekt, of andere informatie over u, wordt bewaard door LM Information Delivery en kan voor eigen marketingactiviteiten worden gebruikt, of, in een enkel geval, worden gedeeld met andere organisaties ter voorkoming van fraude. Om de populariteit en de efficiëntie van onze website te meten, maken we gebruik van registratiegegevens zodat we demografische en andere statistische informatie over het gebruikersgedrag kunnen analyseren. Bij het uitvoeren van een dergelijke analyse, en alleen ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten, geven we slechts geaggregeerde informatie. De identiteit van de individuele gebruiker kan op geen enkel moment worden achterhaald.